وصیت نامه ی شهید ثابت قدم

 

*متن وصیت نامه ی شهید ثابت قدم  ** بسم الله الرحمن الرحيم *
 

 اللهم وفقنا لما تحب وترضي ،‌اللهم ارزقني توفيق الشهاده في سبيلك
خداوندا به آنچه كه دوست داري و مورد رضايت توست موفقم بدار
خدايا توفيق شهادت در راهت را نصيبم كن

 

متن وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
با اقرار به وحدانیت خداوند متعال و رسالت جمیع انبیاء از آدم ( ع ) تا خاتم (ص ) و امات 12 امام برحق و معصومیت چهارده معصوم و اصول و فروع دین و معاد روز قیامت و قبول نمودن و عمل کردن به مراتب فوق در کمال صحت و سلامت وصیت میکنم به وصی خود پدر عزیزم که از مال این جهان فانی مبلغ 000/511 ريال معادل پنجاه و یک هزار تومان در حساب مسکن اداره مخابرات که قبض آن در جاظرفی میباشد و مبلغ 440/868 ريال معادل هشتاد و شش هزار و هشتصد و چهل و چهار تومان بحساب شرک سایپا که قبض آن نیز در جا ظرفی موجود میباشد و بناست در مورخه اردیبهشت ماه سال شصت و پنج یکدستگاه ماشین سواری رنو مدل جدید در ازاء آن تحویل نمایند و مبلغ 000/20 ريال معادل دو هزار تومان از برادر حمزه مولائی همکار عزیزم در تفرش طلب دارم و نیز 000/15 ريال معادل یک هزار و پانصد تومان از علی آقا مشهدی طلب دارم و یک دفترچه قرض الحسنه مرکز شهید نواب صفوی معادل سیزده هزار و پانصد تومان ( 000/135 ريال) و یک دفترچه قرض الحسنه مرکز شهید قندی بمبلغ حدوداً 000/80 ريال معادل هشت هزار تومان و یک دفترچه قرض الحسنه ناحیه 5 انجمن اسلامی که مبلغ آن نیز یادم نیست و یک دفتر قرض الحسنه صندوق امین که مبلغ آن نیز ناچیز و خاطرم نیست و یک دفترچه قرض الحسنه هئیت زنجانیها بمبلغ هزار تومان ( 1000/10 ريال ) میباشد در ضمن بدهی های اینجانب بشرح زیر میباشد : 1- به صندوقهای قرض الحسنه مرکز شهید نواب صفوی و شهید قندی و انجمن اسلامی ناحیه 5 جمعاً حدود پنجاه هزار تومان ( کمی بالا یا پائین ) بدهکار میباشم و مبلغ 000/245 ريال معادل دویست و چهل و پنج هزار ريال بابت خمس به یکی از نمایندگان حضرت امام که اگر در قم خدمت برادر امام ( ع ) یعنی آیت ا... پسندیده باشد بعتر است پرداخت نمائید و مبلغ 000/50 ريال معادل پنج هزار تومان به پدرم و باز 000/50 ريال معادل پنج هزار به آقا مرتضی برنقوری بدهکار می باشم که امیدوارم اداء دین بنمائید و از باقیمانده ( البته به شرط فروش ماشین ) آن یک سال نماز اجاره نمائید که برایم بخوانند و اگر همسرم مهرش را طلب نماید باو بپردازید و اگر نخواست و انشاء ا... راه کربلا باز شد مادرم و همسرم را به زیارت مولا اما حسین ( ع ) بفرستید در ضمن همسرم در رفتن و ماندن مجاز میباشد و بچها ها را تحت قیومیت پدرم و همسرم قرار میدهم . دیگر عرضی ندارم فقط همیشه و در همه حال خداوند منان را ناظر بر اعمال خود بدانید .
خداوند از همه شما عزیزان راضی باشد
والسلام علی عبادا... الصالحین