وصيت نامه شهيد احمد آخوندی

 

*متن وصيت نامه شهيد احمد آخوندی *

متن وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

.بنام ا... درهم کوبنده ظالمین و ستمگران و بنام ا... یاور مستضعفان و پناه بی پناهان و پروردگار پابرهنگان و گرسنگان و سلام بر یگانه رهبر جهان تشیع اسلام امام خمینی (ره) و سلام برارواح پاک شهدای اسلام از هابیل تا کربلای خونین حسین (ع) و کربلای خون رنگ اسلام مخصوصاً شهدای گمنام و سلام و هزاران سلام بر امت اسلام که در همه حال اسلام عزیز را یاری نموده اند و درود خدا بر پدران و مادران و همسران شهید از دست داده

اسلام مکتبی است بر پا و شکست ناپذیر و از آن مستضعفین جهان است و تنها کسانی خوشبخت هستند که در زیر نوای احکام آن به زندگی ادامه می دهند ما باید اسلام را یاری نمائیم . همچنیان که قرآن فرموده است در"ان تنصرا... ینصرکم و یثبت اقدامکم " و شکر خدای را که سعادت یاری مکتب برحقش را در جبهه نبرد اسلام علیه کفارجهانی را نصیبم فرمود تا در کنار دیگر برادران درسی همیشگی بر شرق و غرب و متجاوزین و خیانکاران و آدمخوران داده باشیم .به هوش باشید که تنها مسیر حرکت "اطیعو ا... و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم"نجات دهنده انسانها از زیر یوغ استبداد و استکبار و مانع انحراف آنان از صراط مستقیم بوده است . و امروز این رسالت بردوش پرتوان واستوار و مقاوم امام عزیزمان تحقق می یابد و نشان داده که راه گذشته انسانها چه بوده است و در کدامین خط در حرکت بوده اند که نابودی را به ارمغان می آورد و آینده ای را ترسیم می نماید که خوشبختی و سعادت را رهنمون می شود . قرآن را فراگیرید که منشاء هرآسودگی است و آرام بخش دلهاست و راهنمای هر مسلمان و در راه استقرار حکومتش که همانا جمهوری اسلامی ما متجلی از آن است که باید تلاش شود این جمهوری حفظ شود باید دستاوردهای انقلاب خدایی خود پاسداری کنیم . همچنیان که شهیدان با خون خود بقا و دوام آن را تنظیم نموده اند و شما با جهاد خود این مسیر را ادامه دهید ، حفظ اسلام ورسالت سنگین آن به همراه دستاوردهای انقلاب مقدسمان بردوش شما و نسل آینده است . فریب دنیا و دو روز عمر آن را نخورید که خداونددنیا را وسیله ای برای آخرت قرارداده است " و بدانید که بنابه فرموده رسول اکرم (ص) " تلخی دنیا شیرینی آخرت است " ودر مقابل مصائب و سختی ها صبر و تأمل داشته باشید و باید که برای استقرار حکومت ا... رنج و سختی کشید ، زیرا در کنار هر سختی آسانی است و اما هدف نهایی انسان رسیدن به معبود خود یعنی خداست و شهادت نزدیکترین راه است که انتخاب نمودم شاید که مورد پذیرش خداوند قرار گرفته باشیم و سعادتمند ترین کسان در دنیا شهیدان راه ثارا... هستند که درود خدا بروان پاکشان باد.

ما به یاری حق تعالی به همراه کاروان اسلام بر سر لاشه کفر ایستاده ایم و ندای الله اکبر و لااله الاالله را سر می دهیم و به دنیا اعلام میداریم که اسلام تنها مکتب پیروز بر مکاتب باطل است وغیر از آن نیز مورد پذیرش خداوند قرار نخواهد گرفت ، انقلاب مقدس اسلامیمان جهش سریع والهی در حرکت این امتایی دو سوی قرآن و الله رهنمون می شود . به هوش باشید که از کاروان به حق انقلاب اسلامی فاصله نگیرید و بر رهبرش امام عصر(عج) و نائب برحقش دعا کنید.

می ترسم در بستر بمیرم و ازغافله عقب بمانم خدایا ! حسین گونه زندگی نکردم که مرا حسین گونه به شهادت برسانی ، پس مرا (حر) گونه بپذیر.

برادران همکارم من خود را در این کشور قبل از اینکه یک اداری بدانم یک نظامی می دانستم و در اداره قبل از اینکه خود را یک راننده بدانم یک بسیجی می دانم و امیدوارم که همه امت ما نظامی باشند .

والسلام علیکم و رحمه الله .

24 /10/1365

 

                                                                                              روحش شاد

                                                                                         و راهش پر رهرو باد