وصيت نامه شهيد حاج علي اسحاقي


  *وصيت نامه شهيد حاج علي اسحاقي *

   *ضربات دشمن بر پيكر شهيد آرامتر و گواراتر از نوشيدن آب خنك در روز گرم تابستان است*

 ولاتحسبن الذين قتلو في سبيل الله امواتاً بل احيا عند ربهم يرزقون

  گمان نكنيد آنها كه در راه خدا گشته شده اند مرده اند بلكه آنها زنده اند و نزد خداي خويش روزي مي خورند

 

      بنام الله پاسدار حرمت خون شهيدان بدانيد اگر شهيد شويد موفقيد و اگر هم بردشمن پيروز شويد باز هم موفقيد اين سر پيروزي صدرالاسلام است (امام خميني )

با سلام به رهبر عظيم ايشان و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران آن پير جماران و با سلام به تمامي خانواده هاي گلگون كفني كه با خون خود از اول انقلاب بلكه از صدر اسلام حامي اسلام بود وهمواره با آبياري كردن درخت انقلاب سرخ شهادت را پيمودن و با سلام به تمامي مجروحين و معلولين انقلاب و جنگ تحميلي در هركجا كه هستند و سلام من به پدر پيرو زحمتكش و مادر عزيزم پدر و مادر عزيزم از شما شرمنده ام كه براي آخرين بار به جبهه مي رفتم از شما خداحافظي نكردم چون فكر كردم كه ممكن است تحت تأثير احساسات محبت آميز شما قرار بگيرم و سد راهم شويد و مرا از رفن باز دارد و شما خواهرانم و تنها برادرم طلب بخشش مي كنم و مادر جان از تو مي خواهم كه اگر خداوند اين سعادت بزرگ كه همان شهادت در راه خودش است نصيبم كرد افتخار كن و برايم گريه نكن بلكه براي سرور و سالار شهيدان كربلا امام حسين گريه كن و از خداوند طلب صبر كن تا خداوند اين قرباني را از تو مورد قبول درگاهش قرار بدهد و اما تو همسرم كوشش كن تا فرزندان را خوب تربيت كني دخترم همتا را زينب وار و پسرم حسين را حسين گونه بزرگ كن كه در نزد خداوند داشت كه شما ها آزاده و خدا پرست باشيد و مكتب حسين وزينب را به آنها بشناسان و بگو كه پدرتان براي يك چيز فدا شد و آن هم اسلام عزيز و قرآن كريم است . بار خدايا در اين دنيا آنطور كه تو مي خواهي نتوانستم زندگي كنم پس مرگم را در راه خودت قرار بده تا بلكه كفاره گناهانم را ادا كرده باشم بار خدايا خودت ميداني كه براي اين عازم جبهه هاي حق علي باطل شدم تا بتوانم قدمي در راه رضاي خود قرار بدهي و مرا به درگاه خودت بپذيري به اميد ديدار الله در آخر اهمه خانواده ام و فرزندانم خداحافظي مي كنم و همه را به خداي بزرگ مي سپارم (وسلام)

چند بيت شعر از زبان شهيد حاج علي اسحاقي

               مراعشق حسيني بود در سر

                                                               اطاعت كردم از فرمان رهبر

               زفرمانش زجان لبيك گفتم

                                                               به راه مكتبم درخون بخفتم

                بدادم سر براه دين و قرآن

                                                              بخوردم تركش و تكبير گفتم

                بود نامم علي اسحاقيم من

                                                              كلامي جز كلام حق نگفتم

                                                 والسلام


                                                           روحش شاد